خودپرداز و کارت اعتباری اختصاصی

افتتاح خودپرداز و کارت اعتباری اختصاصی صندوق قرض الحسنه امام حسین(ع)